Katılımcı Demokrasi ve Siyaset Üstü Yönetim Modeli ile Farkındalık Yaratan Projeler...

GBA Dünyadaki gelişmelere paralel olarak; ulusal bilim politikaları, sosyal hizmetler, sağlık, dış politika, güvenlik, ekonomik, eğitim, teknolojik ve sosyokültürel vb. alanlarda; kurumların nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda kurumlar arası katılımcı demokrasi oluşturularak, siyaset üstü yönetişim modeli çerçevesinde öneriler geliştirmek ve ihtiyaç duyulan her konuda projeler oluşturmak amacıyla; teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve ortak bulma faaliyetlerinde destek olmak için kurulmuştur.