Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı: Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü yıllık çalışma programı kapsamında “Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile karşılaştırmalı çalışmalar yaparak endüstri ilişkileri alanında uzmanlığın ve bilginin geliştirilmesidir. Söz konusu teklif çağrısında, farklı düzeyler ve bölgelerde toplu sözleşmenin koordinasyonunun etkileri ve aşağıdaki hususlar bağlamında endüstri ilişkilerinin rolü ve katkısına yönelik projeler desteklenecektir:

  • Avrupa Dönemi (European Semester) ile Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and Monetary Union),
  • Ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik; sosyal içerme ve sosyal adalet; iş yaratma ve iş kalitesi yönünden ekonomik ve sosyal çıktılara ulaşma,
  • Avrupa Sosyal Haklar Sütununda belirlenen sosyo-ekonomik ve istihdama ilişkin zorluklar,
  • Dijtalleşme, küreselleşme, demografik değişimler, iklim değişikliği ve yapay zeka dahil olmak üzere teknolojik değişimler sebebiyle ortaya çıkan büyük çaplı güçlükler ve fırsatlar.

Toplam bütçesi 4,2 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında, ülkemizden endüstri ilişkileri alanında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar (üniversiteler ve araştırma enstitüleri dahil), sosyal taraflar ve sosyal diyalog alanında çalışan kamu otoriteleri eş-başvuru sahibi olabilmektedir.

Proje başvurularının 15 Haziran 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.