UYGULAMALI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) EĞİTİMİ

AMAÇ

Uygulamalı Proje Yönetimi Eğitimi, bir projenin nasıl planlanacağı, yönetileceği, kontrol edileceği, projenin nasıl sonlandırılacağı anlatılarak, proje sürecinde yönetilmesi gereken tüm aşamalar proje yazılımı uygulamalı olarak gösterilir.

Ayrıca eğitimde yer alan uygulama örnekleri ile katılımcıların farklı proje problemleri ile karşılaşmaları durumunda, ne tür yöntemler kullanarak nasıl başarılı olacakları (maliyet süre ve kalite hedeflerine nasıl ulaşacakları) öğretilir.

Bu eğitimle katılımcılara proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama teknikleri anlatılarak farklı fon kuruluşlarının projelerine başvuru yapma imkânı sağlayacak temel bilgiler sağlanacaktır.

PCM (Proje Döngüsü Yönetimi) ile Avrupa Birliği proje formatına odaklanılacak eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirilecektir.

Uygulama çalışmalarıyla eğitimin, katılımcılara proje yazımı sırasında daha doğrudan ve pratik bilgiler sağlaması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.PROJE SÜRECİ YÖNETİMİ (PCM) İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1.Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetimi 

2.Proje hazırlamada sıkça rastlanan kavramlar( etkinlik, sürdürülebilirlik, amaç, hedef v.b)

2.PROJE FİKRİ BELİRLEME VE DURUM ANALİZİ

1. Sorun Analizi

2. Hedef Analizi

3. Strateji Analizi

4. Paydaş Analizi

3.MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI VE MATRİSİN HAZIRLANMASI

1. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

2. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Yararları

3. Mantıksal Çerçeve Matrisi ve Hazırlanması

4. Genel Hedef, Proje Amacı, Sonuçlar, Faaliyetler Arasındaki İlişki

5. Mantıksal Çerçeve Matrisinde Ön Koşul ve Varsayımlar,

6. Risk Analizi,

7. Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları,

4.PROJE BÜTÇESİ ANALİZİ

1.Bütçe Kavramları

2.Bütçe Hazırlama

3.Bütçe Gerekçelendirme

5.HİBE BAŞVURU ÖRNEKLERİ VE ÖRNEK BİR PROJE ÜZERİNDE ANALİZ