Hakkımızda

Merkezin Amaçları:

“Yerel ve küresel düzeyde yaşanan toplumsal ve ekonomik sorunların çözümüne değer yaratan projelere gençler ile katkı sunmak…”

1) Ulusal ve uluslarası hibe veren kurumlar tarafından sağlanacak fonların kullanımında tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak gençlerle birlikte projeler üretilmesini sağlamak,

2) Ulusal ve uluslarası hibe veren kurumlar tarafından ilan edilen ve ülkemizin yararlanabileceği tüm programların tanıtılmasına ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,

3) Ulusal ve uluslarası hibe veren kurumların programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve programlar kapsamında gençlerle birlikte proje geliştirilmesine yardımcı olmak,

4) Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak,

5) Proje hazırlamak isteyen Üniversitedeki tüm birimlere, kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,

6) Projelerin başarıya ulaşması için; Ulusal ve uluslarası hibe veren kurumlar ve kuruluşlar ile Ulusal Ajansın yayınlarını takip etmek ve projeleri ilgilendiren araştırma merkezi görevlilerine ve proje hazırlayan bölümlere iletmek,

7) Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara, uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmaktır.

8) Başta ülkemiz olmak üzere genç girişimcileri desteklemek ve Türkiye ve Dünya’da girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak.

Merkezin Faaliyet Alanları:

“Girişimci fikirleri hayata geçirmek ve değer yaratmak…”

1) Ulusal ve uluslarası hibe veren kurumların fonlarını kullanarak projeler yapılmasını sağlamak suretiyle, dış ve iç kaynaklı proje ve programlara talep ve ilgiyi arttırmak,

2) Hazırlanan projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesini temin etmek,

3) AB’ye üye ülkelerin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri ve bilimsel boyutu üniversitemize taşımak,

4) Proje üretmek isteyen Üniversitemize bağlı Fakülte, Bölüm, Yüksekokul, Enstitü, USEM, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, NPİSTANBUL Hastanesi ile tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmakta yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek ve danışmanlık sağlamak,

6) Üniversitemize bağlı kurumlarda projelerin gençlerle birlikte üretilmesini sağlamak,

7) Dış kaynaklı proje ve programlardan faydalanmamış, dezavantajlı bölgelerdeki kurumlarımızın proje üretmesini ve hibe programlarından yararlanmalarını sağlamak,

8) Nicelik ve nitelik bakımından İstanbul’un proje çalışmalarında öncü ve lider olması için Üniversitemiz olarak gerekli çalışmaları yapmak,

9) Kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ortaklık kurulmasını sağlamak (Eğitim kurumları, kamu kurumları, üniversiteler, STK, vb.) ,

10) Uluslararası boyutta ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve başta İstanbul olmak üzere projelerle gençlerle birlikte ülkemize katma değer kazandırmak,

11) Yerel ve küresel düzeyde yaşanan toplumsal ve ekonomik sorunların çözümüne gençlerle birlikte değer yaratan projeler ile katkı sunmak,

12) Türkiye ve Dünya’da girişimcilik ekosistemine katkı sunmak ve genç girişimcileri desteklemek,

13) Dış kaynaklı proje ve programlar, Avrupa Birliği felsefesi, Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin Eğitim ve Gençlik Politikaları hakkında bilgi sahibi olmak, gelişmeleri takip etmek ve bu konularda eğitimlere katılmaktır.