Bireysel Genç Girişimcilerin Desteklendiği 1512 Programı Yenilendi

Son yıllardaki girişimcilik ekosisteminde farklı oluşumlar tarafından gerçekleştirilen girişimcilik yarışmaları, kuluçka merkezi ve hızlandırıcı etkinlikleri, melek yatırımcı ve risk sermayesi oluşumlarındaki değişimler, 1512 Teknogirişim Destek Programında aşağıdaki yeniliklerin yapılmasına temel oluşturdu.

Programda iş fikirlerinin toplanıp değerlendirildiği ve önceden TÜBİTAK tarafından yürütülen 1. aşama, ayrı bir çağrı ile belirlenen farklı uygulayıcılar tarafından yürütülecek.

1601 Kapasite Geliştirme Programı kapsamında açılan çağrıya sadece Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknopark Yönetici şirketleri ve girişimcilik ekosisteminde deneyimli firmalar başvurabilecek.

Başvuru sahipleri ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle sunacakları hizmetleri zenginleştirebilecek (örneğin kurumsal mentörlük sağlayacak büyük firmalar, bootcamp ve benzeri program yürütücüleri, melek yatırım ağları, …)

Aşamada uygulayıcılar tarafından ayrıca açılacak çağrılarda değerlendirilen girişimci adaylarına eğitim, rehberlik, kuluçka, hızlandırıcı vb. hizmetlerin verilmesi, fikrin ticari (ve gerekirse teknik) açıdan doğrulanması çalışmalarında destek olunması istenecek.

TÜBİTAK tarafından Kasım ayında açılacak 2. Aşama çağrısına, sadece uygulayıcıların kendi mekanizmalarıyla hazırlattıkları iş planlarından TÜBİTAK’a başvurmasını uygun buldukları kabul edilecek.

Uygulayıcıların başarısı topladıkları ve değerlendirdikleri iş fikri sayılarıyla ve 2. Aşamaya gönderdikleri ve desteklenmesi uygun bulunan iş planı sayılarıyla ölçülecek.

Daha önce 2. Aşamada sağlanan en fazla 100 bin TL sermaye desteği, 110 bin TL proje desteği + 40 Bin TL sermaye desteği, toplamda en fazla 150 bin TL olarak sağlanacak.

Daha önce 12 ay olan maksimum 2. Aşama destek süresi 18 ay olacak.

TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılarak, yapılan yeni düzenlemeleri içeren TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Uygulama Esasları yürürlüğe girdi.

2012 yılından bu yana yürürlükte olan ve 100 bin TL hibe destek sağlayan 1512 kodlu destek programı mevzuatı; günümüz şartlarına göre sermaye desteğinin artırılması ve girişimcilik ekosisteminde yer alan diğer paydaşların da program süreçlerine dahil edilmesi amacıyla yeniden düzenlendi.

Düzenleme ile girişimcilik ekosisteminin diğer paydaşlarının da program süreçlerine dahil edilerek sinerji oluşturulması ve programın bölgesel olarak yaygınlaştırılması amaçlandı. Bu çerçevede, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri ve benzeri tüzel kişiliklerin iş fikri başvurularının toplanması, değerlendirilmesi, olgunlaştırılması ve doğrulaması yapılmış iş fikirlerinin iş planlarına dönüştürülmesi işlevlerini üstlenmesi öngörüldü. Böylece üniversite, kuruluş ve diğer paydaşların programa katılım yolu açıldı.

Mart ayında açılan 1601 Programı Çağrısı ile 1512 Programı paydaşları belirlenecek ve Haziran ayında paydaşlar aracılığıyla girişimcilerden iş fikirlerinin toplanmasına başlanacak.